Παρέχουμε εναλλακτικές λύσεις πληρωμών για την αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας σε συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι πληρωτές μπορούν να καταβάλλουν το επιθυμητό ποσό με μετρητά σε οποιοδήποτε πιστοποιημένο κατάστημα ΟΠΑΠ, με διευρυμένο ωράριο όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Αυτή η υπηρεσία αποτελεί μια γρήγορη, εύκολη και ασφαλής λύση, πλήρως συμμορφωμένη με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η tora με την υπηρεσία Αποδοχής πληρωμών προσφέρει οφέλη τόσο για τις συμβεβλημένες εταιρείες όσο και για τους πελάτες σας:

  • Εναρμονισμένα όρια σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (AML).
  • Ευέλικτη και εύκολη διασύνδεση με το ισχυρό API μας. Χωρίς απαιτούμενο hardware, εξασφαλίζοντας άμεση διάθεση για τους συνεργάτες μας.
  • Ασφαλής και γρήγορη διαδρομή του πληρωτή με άμεση πληρωμή μετρητών μέσω χρήσης μοναδικού κωδικού πληρωμής.
  • Διευρυμένο δίκτυο πιστοποιημένων καταστημάτων ΟΠΑΠ. Οι πληρωτές μπορούν να βρουν τις τοποθεσίες εδώ .