Το λογότυπο της “tora” χαρακτηρίζει σαν «ομπρέλα» τις υπηρεσίες των δύο θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ΟΠΑΠ, τόσο της Tora Wallet Μονοπρόσωπη A.E. όσο και αυτές της Tora Direct Μονοπρόσωπη A.E. , ώστε ο καταναλωτής να μπορεί εύκολα να αναγνωρίζει τα σημεία όπου αυτές παρέχονται, αλλά και να αναφέρεται σε αυτές στην καθημερινότητά του.

  • H Tora Wallet είναι Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος (ΙΗΧ), αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παροχή κάθε είδους χρηματοοικονομικής υπηρεσίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX).
  • Η Tora Direct είναι εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών, που από την ίδρυσή της το 2004 ως Alphyra Hellas και κατόπιν ως Payzone Hellas, δραστηριοποιείται στη διάθεση καινοτόμων υπηρεσιών μέσω ενός δικτύου POS τερματικών. Είναι η πρώτη εταιρεία που εισήγαγε στην αγορά λιανικής την πώληση καρτών τηλεφωνίας σε «άυλη» μορφή. Η εταιρεία εξαγοράστηκε από τον Όμιλο ΟΠΑΠ στο τέλος του 2014 και τον Οκτώβριο του 2016 μετονομάστηκε σε Tora Direct, λειτουργώντας πλέον με βάση το όραμα των υπηρεσιών Tora. Σήμερα διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών σημείων λιανικής στην Ελλάδα, με στόλο που ξεπερνάει τα 11.500 τερματικά POS, ενώ επεξεργάζεται ετησίως εκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές.